Waarschuwingen en sancties

Sancties bij overtreding hondenpoepbeleid

 

In de praktijk blijkt dat een deel van de hondenbezitters zich slechts laten sturen door sancties.

 

Als een gemeente recent een handhavingregime heeft ingesteld, worden overtreders vaak in de eerste, vooraf aangekondigde, periode alleen maar gecorrigeerd. Na deze periode worden overtreders wel beboet.

 

De boetes kunnen betrekking hebben op:

 

  • de aanlijnplicht
  • de opruimplicht
  • het zich met hond begeven in een verbodszone
  • het ontbreken van een opruimmiddel
  • het ontbreken van een hondenpenning

 

De boetes bedragen bijvoorbeeld:

 

  • Overtreden aanlijnplicht: € 60,00.
  • Overtreden opruimplicht: € 90,00.
  • Overtreden verbodszone: € 90,00.
  • Overtreden opruimmiddelen: € 50,00

 

Er zijn gemeenten die ook de opruimkosten direct aan de overtreder doorberekenen als deze na het beboeten niet direct de uitwerpselen van de hond opruimt. Een dergelijke boete kan oplopen tot € 115,00.