Inrichting & Onderhoud

Een schone leefomgeving voor iedereen

 

De openbare ruimte is van iedereen. Zowel de hondenbezitter als de burger zonder hond moet zich er thuis voelen. Dat vraagt om een goede indeling van de leefomgeving en planmatig onderhoud.

Apport denkt mee over maatvoering, zonering van hondenvoorzieningen en de juiste middelen om de omgeving schoon te houden. Zo kan iedereen zorgeloos recreëren.

 

Maatvoering hondenuitlaatplaats

 

Bij de inrichting van hondenuitlaatplaatsen is het belangrijk om rekening te houden met de bereikbaarheid voor reinigingsmachines. De verharde weg naast een uitlaatplaats zou ongeveer 1,50 meter breed moeten zijn. Zo kan de poepzuigmachine de hondenvoorziening goed schoonmaken.

vrhond

Zonering hondenvoorzieningen

In gemeenten waar hondenvoorzieningen al enige tijd vastliggen, zijn vaak vaste looproutes ontstaan tussen woningen en hondenvoorzieningen. Vaak ligt op deze routes meer hondenpoep dan op andere plaatsen in de wijk.

Bij het beheer van de openbare ruimte kan hier extra aandacht aan worden besteed – bijvoorbeeld door op deze plaatsen vaker schoon te maken.

Neem contact op

Markering

In de meeste gemeenten zijn drie tot vier typen hondenvoorzieningen aanwezig:

• Hondenuitlaatplaatsen (aangelijnd/los, geen opruimplicht)
• Losloop- of uitrengebied (los, wel/geen opruimplicht)
• Honden speel- of sportplek (los, geen opruimplicht)
• Verbodszones (o.a. speelplekken, speelweides, schoolpleinen)

Door middel van bebording wordt duidelijk gemaakt om welke voorziening het gaat en wat er wel of niet is toegestaan. Afhankelijk van het aantal verschillende hondenvoorzieningen zou eenzelfde aantal typen bordjes bij de gemeente in gebruik moeten zijn. Naast bebording is ook begrenzing van hondenvoorzieningen belangrijk.

Opruimmiddelen

Bij de voorzieningen waar het verplicht is hondenpoep op te ruimen of langs bekende poeproutes is het aan te bevelen om voldoende afvalbakken te plaatsen en te kiezen voor hondenpoepafvalbakken. Dit kunnen speciale hondenpoepafvalbakken zijn of gewone afvalbakken met een speciale hondenpoepsticker.

Op druk bezochte en extra bevuilde uitlaatlocaties is het wenselijk om (speciale) hondenpoepafvalbakken te combineren met een (volle) hondenpoepzakjesdispenser. Dit stimuleert hondeneigenaren om de poep op te ruimen.