Handhaving hondenbeleid

Handhaving van hondenbeleid

 

Beleid werkt pas echt als u zorgt voor handhaving.

Houden hondenbezitters zich aan aanlijn- en opruimplicht, betaling van hondenbelasting, het gebruik van opruimmiddelen?

Apport zorgt voor een checklist met controlemomenten en –tijdstippen, waarschuwingen en sancties. U kunt zelfs de volledige handhaving aan ons overlaten!

 

 

Handhaving aanlijn- en opruimplicht

Handhaving van aanlijnplicht is onderdeel van het onderhoud. Het gaat hier om handhaving van de aanlijn- en opruimplicht, de aanwezigheid van opruimmiddelen en de afwezigheid van honden in verbodszones.

Gebrekkige handhaving kan leiden tot grotere onderhoudsinspanningen. De handhaver heeft ook een voorlichtende taak (mentaliteitsverandering hondenbezitters). Soms worden periodieke handhavingacties uitgevoerd. Daarnaast worden wel eens steekproefsgewijs extra handhavingacties uitgevoerd op plekken waar het nodig is.

Wat als handhaving niet werkt >
Hondeneigenaren-met-hond

Handhaving hondenbelasting

In een aantal gemeenten krijgt iedereen die hondenbelasting betaalt van de gemeente een hondenpenning. Op het betalen van hondenbelasting wordt vaak een intensieve controle toegepast, bijvoorbeeld door het afleggen van huis-aan-huisbezoeken en het controleren van honden op de aanwezigheid van een hondenpenning. Het is wenselijk eens in de twee jaar huis-aan-huis te controleren, bijvoorbeeld op werkdagen tussen 18.00 en 20.00 uur.

Aanlijnplicht

 

Elke gemeente kan zelf bepalen op welke plaatsen in de gemeente de aanlijnplicht geldt. Over het algemeen geldt de aanlijnplicht overal binnen de bebouwde kom, behalve op sommige hondenuitlaatplaatsen. Uit oogpunt van verkeersveiligheid verdient het aanbeveling om de aanlijnplicht ook buiten de bebouwde kom in te stellen.

Opruimplicht

 

Net als bij de aanlijnplicht is de gemeente vrij om zelf te bepalen op welke plaatsen zij de opruimplicht voor hondenpoep instelt. Bij veel gemeenten geldt de opruimplicht overal binnen en buiten de bebouwde kom, behalve op de meeste hondenuitlaatplaatsen en losloop- of uitrengebieden.

Opruimmiddelen

 

Gemeenten mogen zelf bepalen of zij hondenbezitters verplicht stellen om bij het uitlaten van de hond een opruimmiddel te kunnen tonen. Als een opruimmiddel verplicht wordt gesteld, is het vertsandig om aan te geven aan welke eisen dit moet voldoen – denk aan een plastic of papieren (poep)zakje of een schepje.