Begrenzing hondenvoorzieningen

Begrenzing hondenvoorzieningen

 

Een duidelijke begrenzing van hondenvoorzieningen dient twee doelen.

In de eerste plaats moet het duidelijk zijn voor de hondenbezitter waar welke verboden of geboden gelden.

 

Daarnaast is een goede begrenzing ook voor de beheerder van belang. Deze kan de schoonmaakwerkzaamheden efficiënter uitvoeren als hij weet waar een hondenvoorziening begint en eindigt.

 

Ook vergroot een uniforme inrichting van eenzelfde soort hondenvoorziening de herkenbaarheid en dus het gebruik ervan.
• Een hondenuitlaatplaats bestaat vaak uit een (ruwe) grasstrook die begrensd is door een haag of beplantingsrand en die gelegen is langs de verharding waar de hondenbezitter met de aangelijnde hond op loopt.
• De losloop- of uitrengebieden worden ook wel begrensd door singels, sloten of bosjes in combinatie met paaltjes of hekwerken.
• De hondenspeelplek wordt vaak begrensd door een hekwerk of sloot en voorzien van ‘speeltoestellen’ – zoals boomstammen – en zitbanken voor de baasjes.

Bekijk producten
hondenpoepbeleid-communicatie